DJ Стенли

DJ Стенли – отлична музикална култура и микс, много добър конферанс, водене на английски език.
Предпочитани стилове: Dance, R&B,
Old School Hip-Hop, Pop , Rock, BG, Swing, Jazz, Disco, Funk, Retro 70’s, 80’s ,90’s ,2000’s.

Facebook