Uplighting

Ъплайтинг

Статичо осветление допринасящо за цветно настроение в залата. Променя значително атмосферата и облика на помещението. Разполага се предимно по стените и колоните.

Facebook